Tổng hợp bài tập tính thuế xuất nhập khẩu có đáp án chi tiết

File tư liệu tổ hợp những dạng bài bác luyện thuế xuất nhập vào sở hữu đáp án, điều giải cụ thể, bao gồm những bài bác luyện trường hợp, tự động luận, về thuế xuất nhập vào hấp phụ đặc trưng so với sản phẩm & hàng hóa nhập vào, thuế xuất nhập vào ủy thác, thuế xuất nhập vào rượu,.... Đây là tư liệu nhằm SV ngành kế toán tài chính học hành và tìm hiểu thêm.

Bài luyện kế toán tài chính thuế xuất nhập vào sở hữu điều giải

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập tính thuế xuất nhập khẩu có đáp án chi tiết

Đa số thương chính đều tiếp tục đo lường sẵn Thuế xuất nhập khẩu cho công ty bên trên tờ khai. Vậy kế toán tài chính đã biết phương pháp tính những nút thuế bên trên và cơ hội đánh giá để tìm hiểu công ty tiếp tục nộp thuế đúng?

1. Căn cứ tính thuế nhập vào (NK)

Đối với mặt mày hành vận dụng thuế suất thuế nhập vào bám theo tỷ trọng phần trăm:

- Số lượng từng sản phẩm thực tiễn xuất khẩu, nhập vào ghi nhập tờ khai hải quan;

- Giá tính thuế từng mặt mày hàng;

- Thuế suất từng mặt mày hàng;

- Tỷ giá chỉ tính thuế;

- Đồng chi phí nộp thuế.

Đối với sản phẩm vận dụng thuế nhập vào tuyệt đối:

- Số lượng từng sản phẩm thực tiễn xuất khẩu, nhập vào ghi nhập tờ khai hải quan;

- Mức thuế vô cùng tính bên trên một đơn vị chức năng sản phẩm hóa;

- Tỷ giá chỉ tính thuế;

- Đồng chi phí nộp thuế.

2. Giá tính thuế xuất khẩu (XK)

hang-xuat-khau

Giá tính thuế xuất khẩu:

- Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá cả bên trên cửa ngõ khẩu xuất bám theo hợp ý đồng: giá FOB và giá chỉ DAF được xác lập bám theo quy quyết định của pháp lý về trị giá chỉ thương chính so với sản phẩm xuất khẩu.

+ FOB: Free on board – vận tải đường bộ đàng biển

+ DAF: Delivery at frontier – ship hàng bên trên bộ

- Không bao hàm ngân sách vận tải đường bộ (F-Freight) và bảo đảm quốc tế (I-Insurance).

Lưu ý khi xác lập giá chỉ tính thuế XNK:

- Ðối với sản phẩm hoá XNK, nếu như sở hữu hợp ý đồng giao thương và sở hữu đầy đủ những bệnh kể từ hợp thức, đầy đủ ĐK nhằm xác lập giá chỉ tính thuế thì giá tính thuế được xác lập bám theo hợp ý đồng.

- Trong tình huống sản phẩm hoá XNK bám theo cách thức không giống hoặc giá chỉ ghi bên trên hợp ý đồng vượt lên trước thấp đối với giá chỉ giao thương ít nhất thực tiễn bên trên cửa ngõ khẩu, thì giá tính thuế vận dụng bám theo biểu giá chỉ vì thế nhà nước quy định.

- Giá tính thuế tính bằng đồng đúc VN. Ngoại tệ được quy thay đổi rời khỏi đồng VN bám theo tỷ giá chỉ mua sắm nhập vì thế Ngân sản phẩm giang san công tía.

3. Thuế suất thuế xuất khẩu (XK)

Thuế suất thuế xuất khẩu:

Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy quyết định ví dụ cho tới từng sản phẩm tại Biểu thuế xuất khẩu vì thế Sở Tài chính ban sản phẩm. Biểu thuế dùng thuế suất tỷ trọng xác suất (%), phân biệt bám theo sản phẩm nhằm mục tiêu chỉ dẫn sinh hoạt xuất khẩu.

4. Phương pháp tính thuế xuất nhập vào (XNK)

Mặt sản phẩm vận dụng thuế suất bám theo tỷ trọng phần trăm

mat-hang-ap-dung-thue-suat-phan-tram

Mặt sản phẩm vận dụng thuế suất tuyệt đối

mat-hang-ap-dung-thue-suat-tuyet-doi

Lưu ý: nhằm xác định mức thuế suất nộp cho tới từng sản phẩm cần địa thế căn cứ nhập đặc thù, kết cấu sản phẩm & hàng hóa nhưng mà doanh nghiệp lớn xuất nhập vào và vận dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II phát hành tất nhiên Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Sở Tài chủ yếu về sự việc phát hành Danh mục sản phẩm hoá xuất khẩu, nhập vào VN.

Ví dụ 1: Công ty Thăng Long xuất khẩu 1200 cây bút chì A2, giá chỉ FOB là 6 USD/sản phẩm, hợp ý đồng sở hữu quy quyết định giao dịch thanh toán chậm chạp sau 6 mon với lãi xuất 0,3 % mon, thuế xuất khẩu 3%, tỉ giá chỉ là 1USD = đôi mươi.000 VND

Lời giải:

Giá tính thuế = 1.200 * 6 * đôi mươi.000 * (1 + 0,3% * 6) = 146.592.000 đồng

Thuế xuất khẩu = 146.592.000 * 3% = 4.397.760 đồng

Ví dụ 2: Trong mon 10/2015 Công ty ABC sở hữu đột biến những nghiêp vụ sau:

1Trực tiếp xuất khẩu lô sản phẩm bao gồm 500 thành phầm A. Theo hợp ý đồng giá chỉ FOB là 10 USD/sp. Tỷ giá chỉ tính thuế là 21.000 đ/USD.

1. Nhận ủy thác nhập vào lô sản phẩm B bám theo tổng vốn mua sắm với giá chỉ CIF tà tà 30.000 USD. Tỷ giá chỉ tính thuế là 21.500 đ/USD.

2. Nhập khẩu 5.000 thành phầm C. Theo hợp ý đồng giá chỉ FOB là 8 USD/sp, phí vận gửi và bảo đảm quốc tế là 2 USD/sp. Tỷ giá chỉ tính thuế là 22.000 đ/USD.

3. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 thành phầm D bám theo ĐK CIF là 5 USD/sp, phí vận gửi và bảo đảm quốc tế là 5.000 đ/sp. Tỷ giá chỉ tính thuế là 21.500 đ/USD.

4. Nhập khẩu nguyên vẹn vật tư E để làm cho tới phía quốc tế bám theo hợp ý đồng gia công đã ký kết, trị giá chỉ lô sản phẩm bám theo ĐK CIF quy rời khỏi chi phí VN là 300.000.000 đ.

Khi tra cứu vãn biểu thuế thì thấy: thuế xuất khẩu thành phầm A và D là 2%, thuế nhập vào B và E là 10%, thành phầm C là 15%.

Lời giải: 

Xem thêm: 7 Nguồn hàng Dropshipping Shopee/Lazada/Tiki… uy tín, chất lượng mà bạn nên biết

- NV1: Xuất khẩu 500 sp A

Giá tính thuế = 500 * 10 * 21.000 = 105.000.000 đ

Số thuế XK cần nộp = 105.000.000 * 2% = 2.100.000 đ

- NV2: Nhập khẩu lô sản phẩm B

Giá tính thuế = 30.000 * 21.500 = 645.000.000 đ

Số thuế NK cần nộp = 645.000.000 x 10% = 64.500.000 đ

- NV3: Nhập khẩu 5.000 sp C

Giá tính thuế = 5.000 * (8 + 2) * 22.000 = 1.100.000.000 đ

Số thuế NK cần nộp = 1.100.000.000 x 15% = 165.000.000 đ

- NV4: Xuất khẩu 10.000 sp D

Giá tính thuế = 10.000 * (5 * 21.500 – 5.000) = 1.025.000.000 đ

Số thuế XK cần nộp = 1.025.000.000 x 2% = đôi mươi.500.000 đ

- NV5: NVL E được miễn thuế.

- Vậy tổng số thuế XK cần nộp là: = 2.100.000 + đôi mươi.500.000 = 22.600.000 đ

- Vậy tổng số thuế NK cần nộp là: = 64.500.000 + 165.000.000 = 229.500.000 đ

Ví dụ 3: Trong mon 11/2014 Công ty ABC đột biến những nghiêp vụ như sau:

1. Nhập khẩu 180.000 sp A, giá chỉ CIF quy rời khỏi là 100.000 đ/sp. Theo biên phiên bản thẩm định của những ban ngành công dụng thì sở hữu 3.000 sp bị hư hỏng trọn vẹn là vì thiên tai nhập quy trình vận gửi. Số sp này doanh nghiệp lớn bán tốt với giá chỉ ko thuế GTGT là 150.000 đ/sp.

2. Nhập khẩu 5.000 sp B bám theo giá chỉ CIF là 5 USD/sp. Qua đánh giá thương chính xác lập thiếu hụt 300 sp. Tỷ giá chỉ tính thuế là 18.000 đ/USD. Trong kỳ doanh nghiệp lớn bán tốt 2.000 sp với giá chỉ ko thuế là 130.000 đ/sp.

3. Xuất khẩu 1.000 tấn sp C giá cả xuất bên trên kho là 4.500.000 đ/tấn, ngân sách vận gửi kể từ kho tới cảng là 500.000 đ/tấn.

Tra cứu vãn bên trên biểu thuế xác định: Tất cả sản phẩm Chịu đựng 10% thuế GTGT. Thuế nhập vào của sp A và B là 10% và 15%. Thuế xuất khẩu của thành phầm C là 5%.

Lời giải:

- NV1: Nhập khẩu 180.000 thành phầm A

Số thành phầm nhập vào thực tiễn = 180.000 – 3.000 = 177.000 sp

Giá tính thuế = 177.000 * 100.000 = 17.700.000.000 đ

Thuế nhập vào = 17.700.000 * 10% = 1.770.000 đ

Thuế GTGT của sản phẩm NK = (17.700.000 + 1.770.000) * 10% = 1.947.000.000 đ

Thuế GTGT Output = 177.000 * 150.000 * 10% = 2.665.000.000 đ

Thuế GTGT còn cần nộp = 2.665.000.000 – 1.947.000.000 = 708.000.000 đ

- NV2: Nhập khẩu 5.000 thành phầm B

Số thành phầm nhập vào thực tiễn = 5.000 – 300 = 4.700 sp

Giá tính thuế = 4.700 * 5 * 18.000 = 423.000.000 đ

Thuế nhập vào = 423.000.000 x 15% = 63.450.000 đ

Thuế GTGT của sản phẩm NK = (423.000.000 + 63.450.000) * 10% = 48.645.000 đ

Thuế GTGT Output = 2.000 * 130.000 * 10% = 26.000.000 đ

Thuế GTGT còn cần nộp = 26.000.000 – 48.645.000 / 4.700 * 2.000 = 5.300.000 đ

- NV3: Xuất khẩu 1.000 thành phầm C

Giá tính thuế = 1.000 * (4.500.000 + 500.000) = 5.000.000.000 đ

Thuế xuất khẩu = 5.000.000.000 * 5% = 250.000.000 đ

- Vậy tổng thuế xuất khẩu = 250.000.000 đ

Xem thêm: Tổng hợp bài tập tính thuế xuất nhập khẩu có đáp án chi tiết

- Vậy tổng thuế nhập vào = 1.770.000 + 63.450.000 = 65.220.000 đ

- Vậy tổng thuế GTGT khi nhập vào = 1.947.000.000 + 48.645.000 = 1.995.645.000 đ

- Vậy tổng thuế GTGT còn cần nộp = 708.000.000 + 5.300.000 = 713.300.000 đ

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Đường Số 4, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, xã Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Trong vận chuyển hàng hóa, DEM và DET là hai loại phí local charge rất phổ biến. Tuy nhiên, đối với những người mới hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu việc phân biệt giữa DEM và DET thường sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong bài viết này, các chuyên gia của LEC Group sẽ cung cấp những thông tin giúp bạn có được cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.

Pack up là gì.

Pack up là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ.

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Phải Làm Những Gì?

Bạn mới tìm hiểu về lĩnh vực xuất nhập khẩu, muốn đổi nghề làm Cus- nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu. Vậy nhân viên chứng từ phải làm những gì, trung tâm xuất nhập khẩu Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc này trước khi quyết định có nên theo ngh